WARMTE KRACHT KOPPELING - WKK

Optimale energieomzetting vindt plaats via een lokale koppeling van elektriciteitswinning en warmterecuperatie, kortgezegd warmte-kracht-koppeling. Door de gecombineerde opwekking van warmte en elektriciteit ontstaat een heel efficiënte oplossing waarbij minstens 10% primaire energie wordt gespaard.

ABDE heeft een ruime kennis op het vlak van WKK zij het via motoren, gescheiden productie als bij turbines. Onze realisaties vind je in biomassa toepassingen zoals biogasmotoren maar ook op aardgas in klassieke toepassingen zoals industrie en zorginstellingen. We realiseren steeds een optimaal project voor de inzetting van de warmte- en lokale elektriciteitslevering waarbij een totaalrendement van 85% een minimum is. Ook op het vlak van gasturbineprojecten hebben we een ruime ervaring met industriële toepassingen waarbij een lokale stoomlevering primordiaal is.

Tevens stonden we mee aan de basis van de ontwikkeling van een natte turbinecyclus waarbij een efficiëntiewinst van 5% werd gerealiseerd ten opzichte van een klassieke gasturbine.