NETAANSLUITING

Voor een project in hernieuwbare energie is de netaansluiting de belangrijkste relatie met de lokale energie-infrastructuur. Naast de lokale levering van elektriciteit wordt meestal een belangrijk aandeel naar het net geïnjecteerd. In functie van het geproduceerde vermogen is een aansluiting op middenspanning of op het hoogspanningsnet te kiezen.

ABDE heeft ervaring met aanvraagprocedures op spanningen van 6 tot 110 kV, in België als ook daarbuiten. We kunnen uw project begeleiden vanaf de keuze van de site, zoeken naar een optimaal kabeltraject en de aanvraag bij de distributienetbeheerder inleiden. Tevens begeleiden we de aanleg van de kabel in eigen beheer en tijdens de plaatsing zien we erop toe dat de kwaliteitsprocedures worden nageleefd.

pdfNetaansluiting_biomassacentrales_10_110kV

netaansluiting