BIOMASSA

Biomassa is eenvoudigweg alles wat groen is en groeit op de aarde. Biomassa heeft echter veel aspecten en kan vast, pasteus of vloeibaar zijn maar is telkenmale in staat om hernieuwbare energie op te wekken.

ABDE heeft een ruime projectervaring op het vlak van alle soorten biomassa. Zo bouwden we reeds dieselcentrales op basis van pure plantaardige olie met een complete randinfrastructuur en volledige integratie binnen het lokale industriele proces voor levering van elektriciteit of warmte. Eveneens hebben we de nodige ervaring met verbranding van vaste biomassa in specifieke installaties zoals roosterovens of wervelbed-installaties met nageschakelde rookgasreiniging. Ook voor het aspect opslag en material handling heeft ons team een ruime ervaring opgebouwd en kunnen we op onze referenties steunen voor de uitwerking van uw project.

pdfBiomassa_dieselcentrale

pdfBiomassa_wervelbedverbrandingsoven

netaansluiting